Wilier-Garda-1107_action.jpg

תודה!

מילאת בהצלחה את סקר הרגלי הרכיבה הגדול של "רוכבים באהבה"

עכשיו כל מה שנותר לעשות הוא לחכות ולראות אם זכית באחד הפרסים השווים שיוגרלו בין ממלאי הסקר.