תקנון פעילות "תוכנית אימונים מתנה"

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

 2. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

 3. השתתפות בפעילות מיועדת לעוקבי עמוד הפייסבוק "רוכבים באהבה – love to ride" בלבד (מי שעשה לייק לעמוד החברה ייחשב עוקב עמוד).

 4. מהות הפעילות: מתן תוכנית אימון אישית כולל ליווי אישי של מאמן מוסמך
  כמות הזוכים: 10
  מאמן התוכנית: ויטלי לייקין, מאמן טריאתלון מוסמך.

 5. הפעילות תחל בתאריך 25.3.20 ותסתיים בתאריך 29.3.20

 6. בחירת הזוכים תיעשה בתאריך 30.3.20 עד לשעה 14:00 על ידי צוות של 4 שופטים מבין עובדי החברה וגורם חיצוני.

 7. התנאים להשתתפות במבצע

  • מעקב אחר עמוד "רוכבים באהבה – love to ride"

  • לרשום מדוע אתה צריך לזכות.

 8. הקריטריונים לבחירת הזוכים הינם

  • מקוריות

  • רושם אישי של השופטים

 9. החברה תפרסם את שמות הזוכים בעמוד הפייסבוק של החברה. על הזוכה ליצור קשר עם החברה במייל lovetoride.israel@gmail.com על מנת לקבל את הפרס. אם הנבחר לא יצר קשר עם החברה תוך 2 ימי עסקים, הזכייה תועבר למשתתף אחר על פי שיקול דעת המארגנים. אחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה. אין החברה  אחראית לפרסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תשמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע”י הזוכה.

 10. ההשתתפות מותרת לגילאי 18 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ע”פ תקנות פייסבוק שניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות ותמונת פרופיל תואמת.

 11. באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תישא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.

 12. ההשתתפות הינה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מהשתתפות בפעילות. בהצטרפותך למבצע הנך מצהיר כי אתה במצב בריאותי תקין וכי יש לך אישור רפואי לעסוק בספורט. החברה אינה אחראית על תוכן תוכנית האימונים או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאימונים הנעשים במסגרת תוכנית האימונים זו.

 13. החלטת השופטים הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.

 14. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס למבצע. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של המבצע, בכתב או בעל פה – יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תחייבנה.

 15. ההשתתפות אינה מותרת לעובדי חברת "רוכבים באהבה בע"מ" או ספקיהם, שותפים עסקיים, או מקבלי חסות של החברה.

 16. הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.

 17. הנהלת העמוד רשאית ע”פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.

 18. אין החברה, נציגיה ו\או מפעילי דף הפייסבוק אחראים לפעילות תקינה של

  • מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה.

  • מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים בה משתמשים המשתתפים בפעילות.ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

 19.  אין להשמיץ או לפגוע בדרך כלשהי במשתתפי התחרות, נציגי החברה ומפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעייה של הגורם הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות, ללא החובה למתן הסבר.

 20. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בו, בכל עת על-פי שיקול דעתה.

 21. ט.ל.ח

accessibility.jpg
הצטרפו לרשמת התפוצה שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם

מידע

קטגוריות

מותגים

חדשות

054-5788886

 • White Facebook Icon

Find us on Facebook

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

כל הזכויות שמורות אין להעתיק או להשתמש בכל הכתוב והמוצג באתר זה ללא רשות בכתב מחברת רוכבים באהבה בע"מ*
המחירים והפרטים המפורסמים עשויים להשתנות מפעם לפעם על פי שינויים במפרטי היצרן
טל"ח